Tänk på målgruppen

Oavsett om grafisk formgivning sker online, marknadsföring på teve eller med en trycksak, är det mycket viktigt att tänka på vilka som kommer att se detta och hur de därmed kommer att uppfatta det budskap som ska förmedlas. Det är lätt att som formgivare utgå från egna ramar och erfarenheter och skapa något som är mycket snyggt visuellt men som egentligen vänder sig till helt fel målgrupp.Första steget bör alltså vara att definiera målgrupp och sedan avgöra vad denna målgrupp vill ha gällande både produkt, design och funktion. Vilket behov kommer webbplatsen att möta? Vad är det som trycksaken förmedlar och som stämmer överens med målgruppens intressen?LayoutDärefter måste du undersöka i vilken kanal du bäst kan nå din målgrupp. Är din målgrupp mest på internet eller läser de tidningen? Majoriteten av potentiella kunder spenderar tid på nätet och framför teven så båda dessa strategier fungerar. Det man måste tänka på är att kostnaden så klart höjs om man ska göra videomarknadsföring, men chansen är större att nå ut till en stor publik. Att sälja sitt företag med en video är en helt annan strategi än bara bilder och text, även om de känns väldigt närbesläktade. Därför är det viktigt att man anlitar ett företag som kan den branschen utan och innan. Du vet vad du vill säga, men det är videomarknadsföringsföretaget som vet hur du ska säga det.En annan sak man även bör ha med är funktionstanken. Detta gäller då främst vid webbdesign. Trots att, eller kanske på grund av, ett mycket stort internetanvändande i Sverige har konsumenterna även blivit extremt kräsna. Produkter, tjänster och funktioner ska vara extremt lättåtkomliga och om det exempelvis är en e-butik som byggs upp bör man kunna utföra köp på ett lätt och smidigt sätt. Mätningar visar att många e-butiker nämligen tappar kundernas intresse medan ett köp genomförs. Detta eftersom det upplevs för krångligt och svårt att hitta på sidan.