Illustratör

Det arbete som en illustratör gör är inte direkt kopplat till grafisk design. Men de utför detaljer som grafikern sedan har hjälp av när trycksaken eller webbplatsen ska utformas. Vissa större företag har egna illustratörer anställda men det är betydligt vanligare att illustratörer jobbar som frilansande egenföretagare.Namnet på yrket avslöjar att det är just illustrationer som utförs. Detta kan ske för hand vilket då är teckningar som exempelvis används i serier, karikatyrer eller barnböcker. Ett annat alternativ är att illustrationerna skapas digitalt i ett bildredigeringsprogram. Dessa blir då inte lika ”personliga” men kan ändå fylla sitt syfte. Allt beror på vad illustrationerna ska användas till.

Orginalare

Ett av de yrken som ligger nära grafisk formgivare är Originalare. Personens uppgifter är att, utifrån färdiga skisser, sätta samman komponenter som bild och textblock och sedan förbereda detta så att de kan tryckas med bäst tryckmetod. En av uppgifterna är även att se till att alla färger och former kommer att återges rätt vid tryckning.Man kan säga att originaleren på ett tryckeri blir den som alla andra lämnar material till. Detta så som fotografen, skribenten och art director. Sedan är det upp till personen att sammanfoga allt och skapa en färdig produkt.