Enkla verktyg för att skapa en snygg design

Det behöver inte vara rena grekiskan att sy ihop en snygg, minnesvärd design till din hemsida. Man kommer långt, om inte längst, med att kombinera professionella och fina bilder, tydliga och informativa texter och funktion tillsammans med format.Att variera typsnitten på hemsidan är en god idé, men man ska se till att ha en enkel ”grund” som enkelt kan kombineras med mer extravaganta och uppseendeväckande typsnitt då och då. För att få fram budskapet ytterligare är det viktigt att kombinera textens funktion med fina, relevanta fotografier och bilder – alltså att ha ett snyggt format. Det är inte nödvändigt att fylla hemsidan med bilder och texter för att det inte ska finnas några blanka ytor, tvärtom, blanka ytor kan ge ett bättre helhetsintryck. De blanka ytorna kan hjälpa till att få fram budskapet tydligare samtidigt som det blir lättare för besökaren att läsa.Ha i åtanke under arbetsprocessen att designen ska hjälpa till att förmedla hemsidans budskap, inte få det att tyna bort för att ge plats åt kitschiga bilder och icke relevant text. Se till att hemsidans färger är i symbios och kan knytas till hemsidans budskap. Exempelvis om hemsidan handlar om vatten kan färgerna gå i den blåa färgskalan. Se till att hemsidan är estetiskt tilltalande och inte rörig. Den bör även vara informativ men samtidigt personlig och framför allt – mindre är mer!