Välj rätt typsnitt

1088540-type-background

Det kan vara svårare än man tror att välja ut det rätta typsnittet till sin hemsida. Formgivning av bokstäver är snarare en exakt vetenskap än lek, så ta inte för lätt på uppgiften att välja ut rätt typsnitt.

Samtidigt som man ska försöka välja ut ett unikt typsnitt som kan ge det lilla extra till din hemsida måste man se till att det inte kommer att ge ett rörigt och oseriöst intryck. Det första du ska göra när du ska välja typsnitt är att sålla bort typsnitt som kan upplevas som alltför barnsliga, röriga och oseriösa. Även om de kan tyckas kitschiga ska hemsidan ge ett neutralt, stiligt men ändå personligt intryck och då behöver typsnittet vara relativt ”rent”. För är det något som får besökare att fortsätta läsa så är det estetiskt tilltalande text som gör det lätt att se hela texten på ett par sekunder.

Att ta hänsyn till budskapet man ska förmedla är A och O. Exempelvis kan man använda lite mer informella typsnitt till hobbyinriktade sidor medan en officiell hemsida för en bank kräver ett mer formellt, stiligt typsnitt. Tänk på samma sätt när du väljer typsnitt som när nu väljer vilka kläder du ska matcha ihop – ha ett grundläggande typsnitt som lätt kan matchas med typsnitt som är lite mer avancerade och extravaganta. Hitta unika kombinationer för att få till de rätta typsnitten till din hemsida!

Enkla verktyg för att skapa en snygg design

7056650-composite-image-of-asian-businessman

Det behöver inte vara rena grekiskan att sy ihop en snygg, minnesvärd design till din hemsida. Man kommer långt, om inte längst, med att kombinera professionella och fina bilder, tydliga och informativa texter och funktion tillsammans med format.

Att variera typsnitten på hemsidan är en god idé, men man ska se till att ha en enkel ”grund” som enkelt kan kombineras med mer extravaganta och uppseendeväckande typsnitt då och då. För att få fram budskapet ytterligare är det viktigt att kombinera textens funktion med fina, relevanta fotografier och bilder – alltså att ha ett snyggt format. Det är inte nödvändigt att fylla hemsidan med bilder och texter för att det inte ska finnas några blanka ytor, tvärtom, blanka ytor kan ge ett bättre helhetsintryck. De blanka ytorna kan hjälpa till att få fram budskapet tydligare samtidigt som det blir lättare för besökaren att läsa.

Ha i åtanke under arbetsprocessen att designen ska hjälpa till att förmedla hemsidans budskap, inte få det att tyna bort för att ge plats åt kitschiga bilder och icke relevant text. Se till att hemsidans färger är i symbios och kan knytas till hemsidans budskap. Exempelvis om hemsidan handlar om vatten kan färgerna gå i den blåa färgskalan. Se till att hemsidan är estetiskt tilltalande och inte rörig. Den bör även vara informativ men samtidigt personlig och framför allt – mindre är mer!

Fånga besökarens uppmärksamhet

2691890-www-sphere

Det är tid att ge tankeverksamheten extra mycket tid när du ska börja bygga upp en webbplats. Att synas och sticka ut ur mängden när kunderna klickar sig genom webben är A och O för att hålla dem kvar på din hemsida. Genom att kombinera bilder, text, placering och innehåll på rätt sätt kan du fånga besökarens uppmärksamhet så att de också kommer att komma ihåg din hemsida – och inte bara titta på den för stunden. Se till att ha i åtanke att hjärnan är väldigt snabb, den skannar av en hemsida utan att tänka, därför är det viktigt att hemsidan inte är rörig utan ”ren” och enkel.

Texterna ska vara formaterade på ett sätt som följer en röd tråd när det kommer till typsnitt, storlek och färger genom hela hemsidan så att budskapet blir tydligt. För ibland kan orden vara mer gripande än de starkaste bilder och bästa grafik.

När du väljer bilder ska du gärna prioritera sådana där människor gärna tittar direkt in i kameran på besökaren eller där dem tittar på texterna du vill märka ut på hemsidan. Att få ihop text, bilder och ”tomma”, vita ytor på webbplatsen på ett ordentligt sätt är nyckeln till att få besökarnas uppmärksamhet. Det är de små detaljerna som ger det stora intrycket, så se till att ge dem extra mycket uppmärksamhet när du designar!

Låt texten vara kort men informativ

723230-dictionary-entry-for-learning

Du har antagligen bara tre sekunder på dig då någon öppnar din webbsida. Har din besökare inte funnit vad denna sökte klickar han eller hon sig vidare. Det betyder att du har knappa tre rader på dig att beskriva din verksamhet på ett så intressant sätt att besökaren stannar kvar.

Efter att din besökare har tagit det första steget in på din sajt gäller det att hålla kvar honom eller henne. Beskriv kort och kärnfullt det viktigaste du har att säga. Var offensiv och skryt lite lagom men håll dig till sanningen. Vill du motivera varför just du och din verksamhet är bättre än alla andras kan du vänta med det till lite längre ner på sidan.

Många gånger kan det vara bra att först skriva en provtext och sedan vända den upp och ner. Vi har en förmåga att spara det bästa till sist och börja med bakgrunden. På webben är det helt fel. Det bästa och viktigaste först bör komma först och bakgrunden sist.

Dela hellre upp din text på flera undersidor. Det är jobbigt att scrolla och läsa långa texter på skärmen. Se till att dina länkar till undersidorna är tydliga och talar om vad man kan förvänta sig att hitta där.

Använd bilder

2036385-several-images

Att publicera på webben är fantastiskt, du kan få din webbsida att se hur proffsig ut som helst. Du kan blanda bilder med text om vartannat och resultatet kan bli riktigt lyckat.

Bilderna du använder på din webbsida bör gärna ha något sammanhang med texten du skriver. Detta gäller dock inte alltid. Ibland kan en bild finnas för att skapa en stämning även om man inte skriver om bildens motiv, en solnedgång till exempel.

Stjäl inga bilder

Se till att du har rättigheterna till de bilder du publicerar. Antingen genom att du fotar själv eller har fått tillstånd att använda dem. Lagstiftningen kring upphovsrätt är stenhård och hos t.ex. Disney är de stentuffa.

Behandla dina bilder

Beskär dina bilder så att det viktigaste i motivet blir synligt. Har du fotat i motljus ska du försöka ljusa upp bilden då motivet annars blir för mörkt. Den klassiska matbilden på Facebook mot ett fönster gör att maten inte syns.

Komprimera dina bilder till 72 dpi så laddas de ner blixtsnabbt. Många publiceringssystem sköter det åt dig, som exempelvis WordPress.

Försök att få dina bilder att hålla ett enhetligt format och placera dessa konsekvent till höger eller vänster på sidan. Det blir lättare att läsa din text då.

3 tips för en lyckad webbdesign

10544577-composite-image-of-businessman-turning-his-back-to-camera (1)

Det är viktigt att vara kreativ då du ska bygga din webbplats men även kreativiteten måste begränsas. Dina besökare har förväntningar på vad de ska hitta på din sajt och inte minst var de ska hitta det.

Tips 1

I hela västvärlden läser vi från vänster till höger och ögat söker sig ofrivilligt till den vänstra sidan av din sajt. Lägg gärna menyn där. Dina besökare förväntar sig att hitta de olika länkarna där för att klicka sig vidare.

Tips 2

Var tydlig. Se till att din rubrik talar om vad man förväntas hitta på din sajt. “Gammelgårdens Bed & Breakfast” är väldigt tydlig liksom “Nisses rör”. Se sedan till att upprepa dina nyckelord från rubriken i ingressen och i den första underrubriken så hamnar du lite högre i sökmotorerna. Kom också ihåg att de första raderna i ingressen är de som visas i sökmotorn under rubriken då någon får en träff på din sajt. Det betyder att ditt viktigaste budskap ska finnas först i ingressen.

Tips 3

Bildlänkar är svåra att förstå. Du kan ha sådana som komplement men textlänkar är lätta att förstå och fungerar även internationellt om någon kör din sajt genom Google Translate.

Studera webbdesign

115764-opened-book-and-glasses

I takt med att internet växer, de personliga bloggarna blir allt fler och webbens värld breddas är det naturligt att intresset för att studera webbdesign växer. Efterfrågan på duktiga webbutvecklare har varit stor länge. Speciellt sedan utbredningen av smartphones har revolutionerat vardagen. Det finns en mängd utbildningar och kurser runtom i Sverige som lär ut konsten och vetenskapen kring webbdesign – många är också tydligt förankrade i arbetslivet. Praktik är ofta en stor del av utbildningarna. Särskilt om det är en längre utbildning, men även under vissa kortare kurser.

Att studera webbdesign innebär att lära sig att arbeta helt självständigt samtidigt som man ofta arbetar i stora team som är helt beroende av varandra. Man får lära sig att producera allt från webbsajter och applikationer till webblösningar för olika typer av plattformar och enheter. Att lära sig bemästra en rad olika designprogram samtidigt som man kan utveckla och integrera med sociala medier är också ett vanligt inslag i vardagen när man studerar webbdesign.

Hur du än studerar, vilken skola du än väljer och hur länge du än pluggar kommer du ha en god och öppen arbetsmarknad att ta del av när du är färdigutbildad webbdesignsutvecklare.

Illustratör

Det arbete som en illustratör gör är inte direkt kopplat till grafisk design. Men de utför detaljer som grafikern sedan har hjälp av när trycksaken eller webbplatsen ska utformas. Vissa större företag har egna illustratörer anställda men det är betydligt vanligare att illustratörer jobbar som frilansande egenföretagare.

Design Namnet på yrket avslöjar att det är just illustrationer som utförs. Detta kan ske för hand vilket då är teckningar som exempelvis används i serier, karikatyrer eller barnböcker. Ett annat alternativ är att illustrationerna skapas digitalt i ett bildredigeringsprogram. Dessa blir då inte lika ”personliga” men kan ändå fylla sitt syfte. Allt beror på vad illustrationerna ska användas till.

Orginalare

Ett av de yrken som ligger nära grafisk formgivare är Originalare. Personens uppgifter är att, utifrån färdiga skisser, sätta samman komponenter som bild och textblock och sedan förbereda detta så att de kan tryckas med bäst tryckmetod. En av uppgifterna är även att se till att alla färger och former kommer att återges rätt vid tryckning.

Sammanställa ideér

Man kan säga att originaleren på ett tryckeri blir den som alla andra lämnar material till. Detta så som fotografen, skribenten och art director. Sedan är det upp till personen att sammanfoga allt och skapa en färdig produkt.

Tänk på målgruppen

Oavsett om grafisk formgivning sker online, marknadsföring på teve eller med en trycksak, är det mycket viktigt att tänka på vilka som kommer att se detta och hur de därmed kommer att uppfatta det budskap som ska förmedlas. Det är lätt att som formgivare utgå från egna ramar och erfarenheter och skapa något som är mycket snyggt visuellt men som egentligen vänder sig till helt fel målgrupp.

WebbsidorFörsta steget bör alltså vara att definiera målgrupp och sedan avgöra vad denna målgrupp vill ha gällande både produkt, design och funktion. Vilket behov kommer webbplatsen att möta? Vad är det som trycksaken förmedlar och som stämmer överens med målgruppens intressen?

Därefter måste du undersöka i vilken kanal du bäst kan nå din målgrupp. Är din målgrupp mest på internet eller läser de tidningen? Majoriteten av potentiella kunder spenderar tid på nätet och framför teven så båda dessa strategier fungerar. Det man måste tänka på är att kostnaden så klart höjs om man ska göra videomarknadsföring, men chansen är större att nå ut till en stor publik. Att sälja sitt företag med en video är en helt annan strategi än bara bilder och text, även om de känns väldigt närbesläktade. Därför är det viktigt att man anlitar ett företag som kan den branschen utan och innan. Du vet vad du vill säga, men det är videomarknadsföringsföretaget som vet hur du ska säga det.

LayoutEn annan sak man även bör ha med är funktionstanken. Detta gäller då främst vid webbdesign. Trots att, eller kanske på grund av, ett mycket stort internetanvändande i Sverige har konsumenterna även blivit extremt kräsna. Produkter, tjänster och funktioner ska vara extremt lättåtkomliga och om det exempelvis är en e-butik som byggs upp bör man kunna utföra köp på ett lätt och smidigt sätt. Mätningar visar att många e-butiker nämligen tappar kundernas intresse medan ett köp genomförs. Detta eftersom det upplevs för krångligt och svårt att hitta på sidan.