Skapa en minnesvärd startsida

Web designer

Startsidan är den sidan man borde lägga ned mest tid och eftertanke på. Även om besökare kan komma in på ens webbplats genom länkar till undersidor från andra sajter eller genom Google, brukar man ta för givet att majoriteten av besökarna kommer att landa på startsidan först.

I en artikel på på time.com berättar Tony Haile att man i strax över hälften av fallen endast har 15 sekunder att fånga en besökares uppmärksamhet och övertyga dem att stanna kvar. Och en dåligt designad startsida kan mer eller mindre garantera att man inte kommer att lyckas med detta.

Tydlig information

Det första man måste kunna göra är att se till att startsidan kan tydligt informera en om vad sidan handlar om, vilket typ av information som finns där, vilka typer av produkter man säljer eller vad det nu är man har för mål med sajten. Detta blir ännu viktigare när domännamnet inte kan ge någon indikation på detta. Tittar vi till exempel på sajten vasa casino får vi ju snabbt reda på vad man kan göra där och vilja tjänster de erbjuder, utan att ha något att gå efter vad gäller domännamnet.

Representativ

Man kommer även behöva fråga sig om det finns vissa standarder som är förväntade inom området ens sajt hamnar i. Har man till exempel börjat bygga en webbutik som säljer teknikprylar är det nog en bra idé att besöka andra liknande butiker, som till exempel teknikmagasinet.se och kjell.se och se om det finns gemensamma nämnare. Detta handlar inte om att kopiera andras startsidor utan bara försäkra sig att ens sajt är representativ för området så att besökare inte börjar fundera på om de verkligen har hamnat rätt.

Menysystemet

Ju större en sajt är desto mer vikt måste man även lägga på navigationen. Det ska alltid vara lätt att hitta sig till det man är ute efter. Tittar vi till exempel på öob.se ser vi ett antal kategorier uppe i menyn. Klickar vi sedan på en av dem får vi en dropdownmeny med flera underkategorier och i både andra och tredje led. En sådan meny gör att besökare som är ute efter produkter inom en kategori kan lätt navigera sig till dessa utan att någonsin behöva sortera igenom en massa de inte är intresserad av.

Att skapa en logga

logo_281143493

En logga är en väldigt viktigt del av ett företag då det mer eller mindre fungerar som företagets ansikte utåt. På grund av detta finns det en hel del att säga om hur man designar loggor, och hela företag existerar som erbjuder denna process som en tjänst.

Förbered flera exempel

När man skapar en logga är det alltid bra att börja med en rad olika skisser och få input från så många som möjligt. Har man bara tagit fram ett exempel är det lätt att man stirrar sig blind på det och inte tänker på de eventuella bristerna. Vill man ha tips på hur man går till väga rent designmässigt kan man vända sig till denna sajt.

Använd ett bra verktyg

Med en design i handen gäller det sedan att göra en digital version av denna. Man kommer att behöva arbeta med något som kallas vektorgrafik. Denna typ av grafik består av geometriska primitiver som tillsammans gör en bild. Den bildtyp vi ofta stöter på i många olika sammanhang kallas rastergrafik och består av pixlar.

Anledning till varför man arbetar med vektorgrafik är för att geometriska primitiver kan förstoras och förminskas utan något förlust av kvalitet. När man zoomar in på en bild skapad med pixlar blir allt till slut väldigt suddigt. Men är bilden i vektorgrafik förstoras alla beståndsdelar och kvaliteten förblir densamma. Något man kan använda sig av för detta är gratisverktyget Inkscape.

Förverkliga loggan

När man sedan har en färdig design i vektorgrafik kan man sedan göra denna till en skylt eller liknande och sätta upp på eller i byggnaden. På insidan är det väldigt vanliga att använda sig av frigolit då det är skyddat från väder och vind.

Mjukvara nåbar via internet

moln

Man behöver idag inte längre vara fastlåst vid sin dator för att kunna nyttja mycket av den mjukvara som behöver användas inom arbetet. Istället har många av de funktioner som finns flyttat ut till internet och blivit så kallade molntjänster.

Vad är en molntjänst?

Molntjänster brukar ofta användas synonymt med den mer beskrivande förkortningen SaaS eller Software as a Service. Rent konkret betyder det alltså att mjukvara leverar som en tjänst till köparen. Förutom rätt att använda själva mjukvaran och dess funktioner så får man också drift och skötseln inbakad i kostnaden.  Mjukvaran körs då oftast på en webbserver så att användaren kan nå den oavsett var i världen hen befinner sig.

Internet och dessa servrar är vad som ofta brukar beskrivas som molnet.

Hur fungerar molntjänster?

Molntjänster som körs direkt via webbläsaren använder sig av ett antal olika tekniker för att kunna leverera en mjukvaruupplevelse som lever upp till vad man uppleva vid vanlig mjukvara. Teknikerna är i grunden de samma som används på normala hemsidor, taget ett steg längre.

För att rita upp strukturen på sidan så använder man sig av HTML. För att specificera hur denna strukturen sedan i slutändan skall se ut så använder man sig av CSS. Detta specificerar färger, bakgrunder samt hur de olika delarna av sajten skall förhålla sig till varandra.

För att sist men inte minst göra “programmet” interaktivt så använder man sig av JavaScript. Detta är ett programmeringsspråk som man kan köra direkt i webbläsaren och gör det möjligt att göra förändringar på sidan utan att behöva ladda om den.

Detta är vad som används för att skapa upplevelsen som du får på din dator. För att detta skall fungera med beräkningar och informationslagring så behövs det även en stor mängd infrastruktur och arbeta även på på serversidan.

 

Att bygga en bra sajt för ett stort företag

shutterstock_275767355

Idag är det snarare regel än undantag för företag att ha en hemsida kring sitt verksamhetsområde, och sajten är många gånger företagets enda verksamma plats. Det gäller till exempel bloggar, nätbutiker och communitys som är beroende av sina besökare för att gå runt. Aldrig för har synligheten på nätet heller varit så viktig som den är idag och därför är det viktigt att inte försumma företagets webbplats.

När det kommer till nya webblösningar för stora företag är användarvänligheten det allra viktigaste. Många hemsidor idag är kvar i det förgångna och behöver uppdateras och moderniseras för att fungera optimalt. Sajten ska finnas till på kundens villkor i första hand och se till de behov man har som konsument, och inte till vad ni som företag vill ha sagt. Utgå därför ifrån vad man behöver veta när man besöker hemsidan. Det är särskilt viktigt om företaget driver e-handel eftersom det är där och då konsumenten gör sina inköp. Fel och otydligheter på hemsidan kan därför vara avgörande för om kunden ger upp och lämnar sidan utan att ha genomfört sitt köp. Genom att uppdatera hemsidan enligt en ny och modern webblösning kan ni öka konverteringsgraden och hjälpa kunderna att hitta rätt på en gång.

För att sajten ska fungera bra utan problem eller avbrott är det också alltid bra att regelbundet genomföra underhåll och uppdatera sajten. Då är det också bra att ha en support tillgänglig som vet vad som ska göras utan att någonting går förlorat och så att man fortfarande kan besöka sajten utan problem. Just det här är bra att lägga på en extern part eftersom den tid och kompetens som krävs för att ta hand om sajten ofta inte finns in-house.

Lägg även fokus på texterna som ska tilltala målgruppen och som är lättbegripliga, så inga avancerade facktermer med andra ord. Kom ihåg – ju tydligare texter, desto större chans att den hamnar i medvetandet hos den som läser.

Mest grundläggande i webbdesign

webdesign

En sajt kan se ut på många sätt och vis, det finns ingen enskild stil som är bättre än alla andra, men det finns helt klart tips som praktiskt taget alla borde följa, här tar vi en titt på några av de mest grundläggande delarna av webbdesign.

Startsidan

Att startsidan är viktig råder det inga tvivel om, det är det första intrycket besökare oftast får av ens sajt. Det finns många principer för att skapa en bra startsida, men kanske ett av de viktigaste tipsen man kan dra nytta av är att hemsidan ska vara representativ av hela sajten, det ska vara tydligt redan från första början vad sajten handlar om.

Informationstäthet

De flesta sajter har som funktion att förmedla information, detta kan vara om produkter man säljer, om andra sajter, eller bara fakta om något ämne. Det är viktigt att man inte försöker trycka in för mycket information på varje sida, man vill lämna tillräckligt mycket tomrum så att läsare kan dela upp jobbet att läsa allt. Detta tomrum kan dock innehålla bilder, så länge man är försiktig med antalet. Titta på webbdesignexperten Envivo för ett bra exempel på detta. Texten är uppdelad utöver hela startsidan och den bryts upp av både bilder och grafik.

Färgkombination

Färger är ett bra sätt att variera utseendet på en sajt, men det är viktigt att man väljer färger som faktiskt fungerar med varandra. Detta kan vara svårt att avgöra om man inte har vanan inne, som tur är kan man ta hjälp av sajter som Paletton som kan visa en exempel på flera olika stilar av färgkombinationer. Håller man sig rätt färger kommer ens sajt att kännas mycket mer professionell.

Arbeta med webbdesign

8717356-web-design

Internetrevolutionen ger inga tecken på att avta och webbutvecklare är ett av de mest efterfrågade yrkena på arbetsmarknaden idag. Vissa webbutvecklare är självlärda datanördar sedan barnsben medan andra är nyfrälsta, utbildade webbkonstnärer. Yrkesgruppen och bakgrunderna är nästan lika bred som webben i sig.

Många som jobbar med webbdesign är frilansare. En del är fastanställda medan andra arbetar i team på IT-konsultföretag på uppdragsbasis. Uppdrag och arbeten varierar både i längd och omfattning beroende på vilket företag eller för vilken uppdragsgivare man arbetar för. Uppdragen kan bestå av allt från att skapa en webbsida för ett företag från grunden till att förbättra en myndighets webbsida eller introducera ett företag på någon social media. Det är ett minst sagt varierande yrke med en uppsjö av jobb för den som kan och brinner för sin sak. Webbdesign är ett av vår tids färskaste hantverksyrken och befinner sig fortfarande i småbarnsfasen. Genom att börja arbeta med det nu få man möjligheten att ta del av en spännande, ständigt förändrande och växande industri.

Optimera hemsidan för funktion

Design har till skillnad från konst alltid en funktion. Målet är att med formgivningen på ett eller annat sätt förbättra måluppfyllelsen, detta är inte minst relevant även för hemsidor.

Vad är målet?

målbild

Målet med en hemsida kan variera väldigt mycket beroende vad det är för verksamhet man håller på med. För en tjänst där användarna behöver registrera sig så är målet oftast att få så många som möjligt att göra just detta. Om det däremot är en sajt där vem som helst kan använda funktionerna så är målet istället att göra det så enkelt och smärtfritt som möjligt att börja använda dem.

Ett ännu mer klart exempel finner vi på e-butiker där målet är att få kunderna att köpa deras produkter. Hur når man då de ovan nämnda målen? Nedan skall vi prata om de vanligaste teknikerna.

Call to action

call to actionBland de absolut viktigaste sakerna man alltid bör göra på sin hemsida och i all form av marknadsföring är att använda sig av ett “call to action”. Call to action betyder på svenska “uppmaning till handling” och är ett kort meddelande om vad besökaren bör göra när den är på sidan. För ett företag som endast har hemsidan som en broschyr kan detta vara till exempel “kontakta oss”. Detta ger kunden en väldigt klar och enkel väg att gå vidare på om det är intressant.

Ett annat exempel på ett klart och bra call to action finner vi på sajten Full Tilt. Sajten erbjuder med en nedladdningsbar klient användare möjligheten att spela poker och en stor mängd andra casinospel. Detta betyder att det viktigaste målet för dem är att användarna laddar ner deras applikation och spelar spel. För att göra det så enkelt som möjligt har de på sin startsida flera gånger placerat ut en stor röd knapp med just uppmaningen “Spela Nu”. Detta gör steget väldigt kort för alla som kommer till sidan och skulle vilja testa.

Meddelandet är dessutom placerad i en knapp som sticker ut från resten av sajten vilket gör meddelandet ännu mer svårt att missa.

Relevant information

Bortsett från en call to action så behövs det även bra och relevant information. Informationen skall hjälpa besökaren att ta ett beslut om hur de skall förhålla sig till uppmaningen som ni försöker förmedla. Det kan handla om saker så som pris, fördelar och hur produkten eller tjänsten levereras.

Statistik och analys

Med de grundläggande teknikerna på plats är det dags att påbörja förbättringsarbetet. Den stora fördelen för just hemsidor är att man då har tillgång till en otrolig mängd statistik och information gällande sin hemsida.

En av de vanligaste tjänsterna som används för att få denna statistiken heter Analytics och är skapad av Google. Tjänsten är förutom att vara väldigt kompetent även gratis. Man kan där som sajtägare följa hur olika kunder har agerat samt vad som fungerat bäst på hemsidan. För att få ännu mer exakt och värdefull information finns det ytterligare ett par tekniker man kan dra nytta av.

Heatmaps

Även om tjänster så som tidigare nämnda Analytics är väldigt bra för att ge information om vad hemsidans design och innehåll har resulterat i så saknas fortfarande information om hur användarna faktiskt agerat när det är på sidan. För att lösa detta problemet så har en rad tjänster och lösningar dykt upp som spelar in var användarna klickar på din hemsida samt hur de rör muspekaren.

Detta ger dig väldigt klar information om var användarna har klickat mest men även var de kan finna problem och bli förvirrade.

A/B tester

Om man efter all statistik har några saker man vet borde förändras på hemsidan så kan det även vara dags att använda sig av A/B-tester. Detta är i grunden ett väldigt enkelt koncept där man på hemsidan väljer att visa två olika typer av designer eller innehåll till olika besökare. På så sätt kan man mäta vilken av dem som är bättre på att nå de mål man har satt upp för sajten.

Tips för bloggen

735065-blog

En blogg är inte bara en personlig nätbaserad dagbok nuförtiden. Den är också ett första intryck av en person och ett av de starkaste sätten att marknadsföra sig själv som person på internet. Oavsett om du vill skapa en ytlig välbesökt blogg eller något i stil med en personlig dagbok på nätet finns det flera gemensamma sätt för att göra bloggen lite mer spännande och attraktiv för läsarna.

Att hänga med i vad som händer runt omkring dig och vara lika aktuell som dagstidningarna är en viktig nyckel till att väcka intresse. Lägg till din personliga touch till ämnen som annars kan anses som torra eller vardagliga för att göra bloggen både personlig och aktuell. Du ska inte vara rädd för att uttrycka dina åsikter, det är trots allt din personliga hemsida, men du ska samtidigt ha i åtanke att allt som publiceras på internet stannar där. Hur vill du profileras? Vad vill du visa och inte visa?

Om du vill få många besökare kan du registrera din blogg hos en bloggportal för att locka till dig besökare från många olika målgrupper. Samtidigt kommer du att bygga upp ett nätverk med andra bloggar genom att länka till varandra eller samarbeta genom att skriva ett gemensamt blogginlägg till exempel. Att kommentera någon annan blogg då och då kan också generera i fler besökare.

Tips för företagets hemsida

1164522-world-wide-web (1)

Nuförtiden är det inte bara företaget som ska vara konkurrenskraftigt och attraktivt. Hemsidan är minst lika viktig att få till på bästa sätt då den är företagets ansikte utåt och ofta det första intrycket de blivande kunderna får av företaget. För att få till en hemsida som kan presentera företaget på bästa sätt är det viktigt att du funderar över ett par saker innan du börjar skapa hemsidan, t.ex. hur du ska orientera dig efter din målgrupp och hur innehållet ska bli så informativt och personligt som det bara går.

När du skriver innehållet måste du se till både att det faktiskt ger det budskap företaget förmedlar och att det passar de som besöker hemsidan, samtidigt som det motsvarar deras förväntningar. En platt presentation och personlighetslöst upplägg kommer att göra hemsidan ointressant så se till att presentera relevant, uppdaterad information på ett personligt och professionellt sätt. Är informationen gammal tar man för givet som besökare att det gäller allt annat som rör företaget också, vilket drar ner trovärdigheten.

Se till att informationen förmedlas på varierande men välsynkade sätt genom att kombinera fina bilder, välskrivna texter och en webbdesign som är estetiskt tilltalande. Det som upplevs som vackert får mer uppmärksamhet samtidigt som det fastnar i minnet längre.

Tips för webbshoppen

10584618-man-working-on-laptop-online-shopping

Ända sedan E-handeln gjorde entré har personer bakom webbutiker gjort sitt bästa för att lista ut de bästa, mest unika och personliga sätten för att få till en riktigt bra webbshop. Precis som i en fysisk butik krävs det en hel del arbete och planering för att få till en lyckad webbshop.

Det viktigaste du behöver är besökare, för utan dem blir det inga affärer. Du kommer att behöva många fler än du tror då inte alla besökare köper något, utan en del tittar bara igenom webbshopen. Att installera en statistiktjänst för att hålla koll på antal besökare, sökmotoroptimera din webbshop för att hamna högre på Google och ha produkter som attraherar både nya och befintliga kunder är A och O för att locka kunder.

Dina besökare kommer att vara stenhårda och jämföra dina produkter med andra konkurrenter, vilket betyder att du också måste se till att vara konkurrenskraftig. Att jämföra dina priser med andras för att få till konkurrenskraftiga priser kommer att ge dig flera besökare, som förhoppningsvis omvandlas till kunder.

Att erbjuda en enastående kundservice genom att ha en generös returpolicy, sköta missnöjda kunder på ett föredömligt sätt och svara på mejl så fort de trillar in är också viktiga detaljer som kommer att ge dig mycket.

När du känner dig klar med din webbshop ska du ställa dig själv en viktig fråga: Varför ska man handla hos dig istället för hos konkurrenten? Om du själv inte kommer på svaret ska du inte börja sälja förrän du har skapat ett.