Att skapa en logga

logo_281143493

En logga är en väldigt viktigt del av ett företag då det mer eller mindre fungerar som företagets ansikte utåt. På grund av detta finns det en hel del att säga om hur man designar loggor, och hela företag existerar som erbjuder denna process som en tjänst.

Förbered flera exempel

När man skapar en logga är det alltid bra att börja med en rad olika skisser och få input från så många som möjligt. Har man bara tagit fram ett exempel är det lätt att man stirrar sig blind på det och inte tänker på de eventuella bristerna. Vill man ha tips på hur man går till väga rent designmässigt kan man vända sig till denna sajt.

Använd ett bra verktyg

Med en design i handen gäller det sedan att göra en digital version av denna. Man kommer att behöva arbeta med något som kallas vektorgrafik. Denna typ av grafik består av geometriska primitiver som tillsammans gör en bild. Den bildtyp vi ofta stöter på i många olika sammanhang kallas rastergrafik och består av pixlar.

Anledning till varför man arbetar med vektorgrafik är för att geometriska primitiver kan förstoras och förminskas utan något förlust av kvalitet. När man zoomar in på en bild skapad med pixlar blir allt till slut väldigt suddigt. Men är bilden i vektorgrafik förstoras alla beståndsdelar och kvaliteten förblir densamma. Något man kan använda sig av för detta är gratisverktyget Inkscape.

Förverkliga loggan

När man sedan har en färdig design i vektorgrafik kan man sedan göra denna till en skylt eller liknande och sätta upp på eller i byggnaden. På insidan är det väldigt vanliga att använda sig av frigolit då det är skyddat från väder och vind.