3 tips för en lyckad webbdesign

Det är viktigt att vara kreativ då du ska bygga din webbplats men även kreativiteten måste begränsas. Dina besökare har förväntningar på vad de ska hitta på din sajt och inte minst var de ska hitta det.

Tips 1

I hela västvärlden läser vi från vänster till höger och ögat söker sig ofrivilligt till den vänstra sidan av din sajt. Lägg gärna menyn där. Dina besökare förväntar sig att hitta de olika länkarna där för att klicka sig vidare.

Tips 2

Var tydlig. Se till att din rubrik talar om vad man förväntas hitta på din sajt. ”Gammelgårdens Bed & Breakfast” är väldigt tydlig liksom ”Nisses rör”. Se sedan till att upprepa dina nyckelord från rubriken i ingressen och i den första underrubriken så hamnar du lite högre i sökmotorerna. Kom också ihåg att de första raderna i ingressen är de som visas i sökmotorn under rubriken då någon får en träff på din sajt. Det betyder att ditt viktigaste budskap ska finnas först i ingressen.

Tips 3

Bildlänkar är svåra att förstå. Du kan ha sådana som komplement men textlänkar är lätta att förstå och fungerar även internationellt om någon kör din sajt genom Google Translate.