Skapa en minnesvärd startsida

Web designer

Startsidan är den sidan man borde lägga ned mest tid och eftertanke på. Även om besökare kan komma in på ens webbplats genom länkar till undersidor från andra sajter eller genom Google, brukar man ta för givet att majoriteten av besökarna kommer att landa på startsidan först.

I en artikel på på time.com berättar Tony Haile att man i strax över hälften av fallen endast har 15 sekunder att fånga en besökares uppmärksamhet och övertyga dem att stanna kvar. Och en dåligt designad startsida kan mer eller mindre garantera att man inte kommer att lyckas med detta.

Tydlig information

Det första man måste kunna göra är att se till att startsidan kan tydligt informera en om vad sidan handlar om, vilket typ av information som finns där, vilka typer av produkter man säljer eller vad det nu är man har för mål med sajten. Detta blir ännu viktigare när domännamnet inte kan ge någon indikation på detta. Tittar vi till exempel på sajten vasa casino får vi ju snabbt reda på vad man kan göra där och vilja tjänster de erbjuder, utan att ha något att gå efter vad gäller domännamnet.

Representativ

Man kommer även behöva fråga sig om det finns vissa standarder som är förväntade inom området ens sajt hamnar i. Har man till exempel börjat bygga en webbutik som säljer teknikprylar är det nog en bra idé att besöka andra liknande butiker, som till exempel teknikmagasinet.se och kjell.se och se om det finns gemensamma nämnare. Detta handlar inte om att kopiera andras startsidor utan bara försäkra sig att ens sajt är representativ för området så att besökare inte börjar fundera på om de verkligen har hamnat rätt.

Menysystemet

Ju större en sajt är desto mer vikt måste man även lägga på navigationen. Det ska alltid vara lätt att hitta sig till det man är ute efter. Tittar vi till exempel på öob.se ser vi ett antal kategorier uppe i menyn. Klickar vi sedan på en av dem får vi en dropdownmeny med flera underkategorier och i både andra och tredje led. En sådan meny gör att besökare som är ute efter produkter inom en kategori kan lätt navigera sig till dessa utan att någonsin behöva sortera igenom en massa de inte är intresserad av.