Att skapa en logga

logo_281143493

En logga är en väldigt viktigt del av ett företag då det mer eller mindre fungerar som företagets ansikte utåt. På grund av detta finns det en hel del att säga om hur man designar loggor, och hela företag existerar som erbjuder denna process som en tjänst.

Förbered flera exempel

När man skapar en logga är det alltid bra att börja med en rad olika skisser och få input från så många som möjligt. Har man bara tagit fram ett exempel är det lätt att man stirrar sig blind på det och inte tänker på de eventuella bristerna. Vill man ha tips på hur man går till väga rent designmässigt kan man vända sig till denna sajt.

Använd ett bra verktyg

Med en design i handen gäller det sedan att göra en digital version av denna. Man kommer att behöva arbeta med något som kallas vektorgrafik. Denna typ av grafik består av geometriska primitiver som tillsammans gör en bild. Den bildtyp vi ofta stöter på i många olika sammanhang kallas rastergrafik och består av pixlar.

Anledning till varför man arbetar med vektorgrafik är för att geometriska primitiver kan förstoras och förminskas utan något förlust av kvalitet. När man zoomar in på en bild skapad med pixlar blir allt till slut väldigt suddigt. Men är bilden i vektorgrafik förstoras alla beståndsdelar och kvaliteten förblir densamma. Något man kan använda sig av för detta är gratisverktyget Inkscape.

Förverkliga loggan

När man sedan har en färdig design i vektorgrafik kan man sedan göra denna till en skylt eller liknande och sätta upp på eller i byggnaden. På insidan är det väldigt vanliga att använda sig av frigolit då det är skyddat från väder och vind.

Mjukvara nåbar via internet

moln

Man behöver idag inte längre vara fastlåst vid sin dator för att kunna nyttja mycket av den mjukvara som behöver användas inom arbetet. Istället har många av de funktioner som finns flyttat ut till internet och blivit så kallade molntjänster.

Vad är en molntjänst?

Molntjänster brukar ofta användas synonymt med den mer beskrivande förkortningen SaaS eller Software as a Service. Rent konkret betyder det alltså att mjukvara leverar som en tjänst till köparen. Förutom rätt att använda själva mjukvaran och dess funktioner så får man också drift och skötseln inbakad i kostnaden.  Mjukvaran körs då oftast på en webbserver så att användaren kan nå den oavsett var i världen hen befinner sig.

Internet och dessa servrar är vad som ofta brukar beskrivas som molnet.

Hur fungerar molntjänster?

Molntjänster som körs direkt via webbläsaren använder sig av ett antal olika tekniker för att kunna leverera en mjukvaruupplevelse som lever upp till vad man uppleva vid vanlig mjukvara. Teknikerna är i grunden de samma som används på normala hemsidor, taget ett steg längre.

För att rita upp strukturen på sidan så använder man sig av HTML. För att specificera hur denna strukturen sedan i slutändan skall se ut så använder man sig av CSS. Detta specificerar färger, bakgrunder samt hur de olika delarna av sajten skall förhålla sig till varandra.

För att sist men inte minst göra “programmet” interaktivt så använder man sig av JavaScript. Detta är ett programmeringsspråk som man kan köra direkt i webbläsaren och gör det möjligt att göra förändringar på sidan utan att behöva ladda om den.

Detta är vad som används för att skapa upplevelsen som du får på din dator. För att detta skall fungera med beräkningar och informationslagring så behövs det även en stor mängd infrastruktur och arbeta även på på serversidan.