3 tips för en lyckad webbdesign

10544577-composite-image-of-businessman-turning-his-back-to-camera (1)

Det är viktigt att vara kreativ då du ska bygga din webbplats men även kreativiteten måste begränsas. Dina besökare har förväntningar på vad de ska hitta på din sajt och inte minst var de ska hitta det.

Tips 1

I hela västvärlden läser vi från vänster till höger och ögat söker sig ofrivilligt till den vänstra sidan av din sajt. Lägg gärna menyn där. Dina besökare förväntar sig att hitta de olika länkarna där för att klicka sig vidare.

Tips 2

Var tydlig. Se till att din rubrik talar om vad man förväntas hitta på din sajt. “Gammelgårdens Bed & Breakfast” är väldigt tydlig liksom “Nisses rör”. Se sedan till att upprepa dina nyckelord från rubriken i ingressen och i den första underrubriken så hamnar du lite högre i sökmotorerna. Kom också ihåg att de första raderna i ingressen är de som visas i sökmotorn under rubriken då någon får en träff på din sajt. Det betyder att ditt viktigaste budskap ska finnas först i ingressen.

Tips 3

Bildlänkar är svåra att förstå. Du kan ha sådana som komplement men textlänkar är lätta att förstå och fungerar även internationellt om någon kör din sajt genom Google Translate.

Studera webbdesign

115764-opened-book-and-glasses

I takt med att internet växer, de personliga bloggarna blir allt fler och webbens värld breddas är det naturligt att intresset för att studera webbdesign växer. Efterfrågan på duktiga webbutvecklare har varit stor länge. Speciellt sedan utbredningen av smartphones har revolutionerat vardagen. Det finns en mängd utbildningar och kurser runtom i Sverige som lär ut konsten och vetenskapen kring webbdesign – många är också tydligt förankrade i arbetslivet. Praktik är ofta en stor del av utbildningarna. Särskilt om det är en längre utbildning, men även under vissa kortare kurser.

Att studera webbdesign innebär att lära sig att arbeta helt självständigt samtidigt som man ofta arbetar i stora team som är helt beroende av varandra. Man får lära sig att producera allt från webbsajter och applikationer till webblösningar för olika typer av plattformar och enheter. Att lära sig bemästra en rad olika designprogram samtidigt som man kan utveckla och integrera med sociala medier är också ett vanligt inslag i vardagen när man studerar webbdesign.

Hur du än studerar, vilken skola du än väljer och hur länge du än pluggar kommer du ha en god och öppen arbetsmarknad att ta del av när du är färdigutbildad webbdesignsutvecklare.